Ældre Sagens typografi

Typografi er en vigtig del af vores brand. 

Den kraftfulde skrifttype DIN sammen med den letlæselige og troværdige skrifttype Kepler giver et solidt og moderne udtryk med vægt. 
De er valgt med omhu, ud fra undersøgelser om læselighed og troværdighed.
Forskning viser, at når det gælder større tekstmængder, er en antikva (skrift med seriffer/’fødder’) lettere at læse end en grotesk (skrift uden seriffer).

Læsevenlighed

Størrelser, linjeafstande, linjelængder og spaltebredder har betydning for, hvor læsevenlig en tekst er, ligesom farver også har det. En negativ tekst på sort eller farvet baggrund er sværere at læse end sort på hvid på tryk, men på en skærm kan der være grund til at dæmpe kontrasten, da du bliver træt i øjnene af den store forskel og det stærke lys.
Samme regler gælder for skrift på billeder.
Læs om citatgrafik under retningslinjer for ikoner og infografik

Roligt skriftbillede

Du bør tilstræbe et roligt skriftbillede uden for mange niveauer og størrelser. Det er bedre at ophøje nogle underpunkter til mellemrubrikker, end at have et hierarki med mange forskellige trin af vigtighed. Hav til gengæld tydelig forskel på overskrifter og brødtekst.

Kepler er velegnet til brødtekst og mellemrubrikker. DIN kan, ud over at bruges til overskrifter, også benyttes til bokse, manchetter og andre fremhævelser.

Læs mere om, hvilke skrifttyper, vi bruger til hvad:

Skrifttyper til tryk

Skrifttyper til web

Skrifttyper til Office og print